Mocht er desondanks een artikel niet aan jouw verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Echter geldt er voor retourneren bij Zwangerschapskussens.nl enkele voorwaarden.

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heb je een bedenktijd van maximaal 14 dagen.

1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen of dat dit door een door jou vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. Als je in één bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je, of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer wij je hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop je op een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag je de overeenkomst ontbinden.
3.Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat je het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wilt houden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, stuur je het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren je hoe je dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, betaal je hoogstens de kosten van terugzending.

5. Alle overige kosten die je al hebt betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat je de herroeping hebt gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt. 

Download uw Ruilen & Retour Formulier hier

 

Retouradres:


Zwangerschapskussens

Van ’t Hoffstraat 33

2665JL Bleiswijk